Brændbart affald

Vi indsamler brændbart affald i forskellige affaldssystemer, afhængig af mængde og logistik. Alle virksomheder vil oftest have en større eller mindre mængde brændbart affald, når de øvrige genanvendelige affaldstyper er sorteret fra, samt det der skal deponeres eller kræver specialbehandling.
Du har pligt til at sortere brændbart affald op i henholdsvis ’Småt brændbart’ og ’Stort brændbart’. Brændbart affald går til forbrændingen. Ved at brænde affaldet frem for at deponere det, udnyttes energiindholdet i affaldet.

Enkel og Meningsfuld Håndtering

Som kunde hos ABAS Miljøservice tilbydes du altid et materiel, der passer til dit affald. Al materiel er mærket, klassificeret og godkendt til det pågældende affald. ABAS Miljøservice tager sig af alt dit brændbare affald, og håndterer det på korrekt vis, så dit affald er i de bedste hænder hos os.