Farligt Affald

Farligt affald anvendes som et samlet navn for affald, der på kort sigt forårsager skader hos mennesker, dyr og miljøet, hvis det ikke varetages på den rigtige måde.

ABAS Miljøservice blev oprindeligt konstrueret for at varetage farligt affald. Med det sagt, har vi mere end 30 års erfaring på området, og kalder os selv for specialister. Vi tilbyder miljørigtig varetagelse af farligt affald, hvor vi sikrer hele processen, fra håndtering, indsamling, transport til registrering, statistik, efterbehandling og genvinding.

Enkel og Meningsfuld Håndtering

Som kunde hos ABAS Miljøservice tilbydes du altid et materiel, der passer til dit affald. Al materiel er mærket, klassificeret og godkendt til det pågældende affald. ABAS Miljøservice tager sig af dit farlige affald uanset form – fast såvel som flydende. Hvordan affaldet behandles, afhænger blandt andet heraf.

Men en ting, kan du være sikker på – dit farlige affald er i de bedste hænder hos os.