En Bæredygtig Forretning

Social Ansvarighed – som skaber værdi for dig og os

Som andre virksomheder har ABAS Miljøservice mange berøringsflader – både i nærmiljøet og på fjerne markeder. Vi sætter en ære i at drive en ansvarlig og etisk forretning som er baseret på sund fornuft og høj moral og, ikke mindst et stærkt og troværdigt samarbejde med en lang række partnere.

ABAS Miljøservices arbejde med social ansvarlighed er hverken helligt eller med løftede pegefingre. Det er ganske enkelt en naturlig del af vores måde at drive forretning. Vi tror på en ansvarlig og bæredygtig forretning – til gavn for det samfund, vi er en del af.
Ved at agere ansvarligt og hjælpe vores medlemmer til at gøre det samme, efterstræber vi at blive den foretrukne partner, når det gælder miljø og samfundsansvarlig udvikling i autobranchen. På linje med vores navn, værdier og vision handler vores forretning om at gøre folks liv bedre, og vores aktiviteter på denne front hjælper os med at gøre netop dette. Samtidig hjælper det os også med at differentiere os fra vores konkurrenter og sikre, at vores virksomhed trives på den lange sigt.

Vores bestræbelser inden for social ansvarlighed bunder i en præmis: det skal støtte samfundet og vores forretnings aktiviteter. ABAS Miljøservice ønsker at være blandt de førende miljøselskaber for autobranchen i Danmark. Et vigtigt led i disse bestræbelser er en aktiv indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Vi vil gennem en aktiv miljøindsats arbejde for at genanvendelse fremmes, at kvaliteten i genindvinding højnes, og at mængderne til deponering og forbrænding reduceres i overensstemmelse med lovgivningen og målsætningerne for området.

ABAS Miljøservices politik for social ansvarlighed skal være med til at sikre, at vi og vores medlemmer både lever op til dette samfundsansvar og overholder relevant lovgivning. Denne er tredelt og forholder sig primært til: kunder, medarbejdere og øvrige væsentlige interessenter

Kunder

Vi stræber efter nære og personlige forhold til vores kunder, med fokus på bæredygtige miljøløsninger i et gensidigt profitabelt samarbejde. Vi ønsker at bevare en høj kundetilfredshed, hvor kunderne skal behandles imødekommende og kompetent med respekt for den enkelte og lokalsamfundet.

Medarbejdere

En forudsætning for at skabe værdi i vores ydelser er at vores medarbejdere har det godt. Vi ønsker et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor udvikling, samarbejde, dialog og tillid vægtes højt. Vi står sammen om, at gøre ABAS Miljøservice til en sikker og rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

Andre Interessenter

Vi lever af omverdenens tillid. Først og fremmest vores medlemmers tillid. Men det rækker langt videre ud i det danske samfund. Vi skal leve op til de forpligtelser vi har, og handle i overensstemmelse med gældende love og regler. Der ud over, tager vi selv yderligere initiativer til fordel for vores interessenter og vores virksomhed.