Affaldstyper

I Danmark produceres der hvert år over 15 millioner tons affald, som skal bortskaffes. Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening, samt skade på vandmiljøet og forsuring af miljøet. Genanvendelse er derfor helt nødvendig for, at vi kan aflevere kloden i god stand til de kommende generationer.

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Der er mange, der kan indsamle affald. Men hos ABAS Miljøservice får du en partner inden for affaldsområdet, som har over 30 års erfaring og en stor viden. Samtidig sikrer du, at affaldet genvindes på den bedste måde. Mere end 85% af alt affald modtaget hos ABAS Miljøservice, genanvendes eller nyttiggøres og vores affaldsaktiviteter forhindrer udslip af mange tons CO2 hvert eneste år.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal håndtere dit affald og om der eventuelt gælder nogle særlige regler hjælper vi dig gerne.

 

 

Sorteringsvejledning for fraktioner

 

 

Eksternt affald:

 

Aluminium

Blød plast

Glas

Hård- & blød plast

 

 

Hård plast

Jern og metal

Mad- & drikkekartoner

Madaffald

 

 

Mix plast + metal + MDK

Papir

Restaffald

 

 

Træ & paller

 

Farligt affald:

 

AdBlue

Airbags & selestrammere

Akkumulatorer

Batteri- & svovlsyre

 

 

Bremse & koblingsdele

Bremsevæske

Elektronikskrot

Fast olieaffald

 

 

Kølervæske

Lithium batterier

Lyskilder

Lysstofrør

 

 

Malerprodukter

Malingsslibestøv

Malingsspildevand

Olie emulsioner

 

 

Oliefiltre

Org. opløsningsmidler

Partikelfilter væske

Partikelfilter-affald

 

 

Slibestøv

Småbatterier

Spildolie

Spraydåser

 

 

Svovlsyre

Vand fra bremsevasker

Vandbaseret kemisk affald