Affaldstyper

I Danmark produceres der hvert år over 15 millioner tons affald, som skal bortskaffes. Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening, samt skade på vandmiljøet og forsuring af miljøet. Genanvendelse er derfor helt nødvendig for, at vi kan aflevere kloden i god stand til de kommende generationer.

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Der er mange, der kan indsamle affald. Men hos ABAS Miljøservice får du en partner inden for affaldsområdet, som har over 30 års erfaring og en stor viden. Samtidig sikrer du, at affaldet genvindes på den bedste måde. Mere end 85% af alt affald modtaget hos ABAS Miljøservice, genanvendes eller nyttiggøres og vores affaldsaktiviteter forhindrer udslip af mange tons CO2 hvert eneste år.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal håndtere dit affald og om der eventuelt gælder nogle særlige regler hjælper vi dig gerne.

Info

Blot for at komme med en lille øjenåbner på dette område, så indsamler vi ca. 730.000 kg. spildolie hvert år, hvilket genanvendes og laves til ny baseolie. Besparelsen er her på ca. 536 kg CO2 per ton spildolie, altså 391.280 kg CO2, som vi sparer miljøet for. For at sætte dette i en større kontekst, så svarer dette til at en almindelig personbil kører 7,3 millioner kilometer, eller 182 gange rundt om jorden.