Social Ansvarlighed

Ansvarlighed giver forretningsmæssige gevinster

Social ansvarlighed handler om, at virksomheder handler samfundsmæssigt ansvarligt, samtidig med, at det er en strategisk del af virksomhedens forretning, og det kan typisk ses på bundlinjen.

Når du handler med ABAS Miljøservice, er din virksomhed også med til at gøre noget godt for den natur, de mennesker og det samfund, som skaber rammerne for os alle. Vi skal alle tage ansvar for verden omkring os. Vi har til hovedformål at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i autobranchen, samt inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats på dette område. Vi ønsker at give en hånd med at løse samfundets udfordringer, samt at medvirke til at forny branchen. Fornyelse af branchen kræver, at vi deler viden og involverer os i samfundet. Det kræver åbenhed og dialog om det ansvar, vi har, og om hvordan vi forvalter det. Det kræver, at vi lærer af egne og andres erfaringer, og at vi hele tiden udvikler os positivt.

For at imødekomme denne udvikling og følge med danskernes konstant foranderlige behov og ønsker til bilkøb og service, kan man ved at benytte en ny indgangsvinkel som denne, skabe værdi, salg, genkøb og anbefalinger.

For mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark er det god forretningsskik at opføre sig ordentligt og tage et ansvar i forhold til miljøet og samfundet. Det hører til en sund forretning. I nogle virksomheder er indsatsen født af krav fra kunder, for andre kommer den af en klar holdning til, hvad virksomheden gerne vil være kendt for. Fælles for de mange erfaringer er, at arbejdet med social ansvarlighed stiller dem stærkere og gør dem mere konkurrencedygtige – her og nu og på længere sigt.

Stadig flere virksomheder i autobranchen tænker i dag miljø og social ansvarlighed ind i forretningsstrategien og får forretningsmæssige gevinster ud af det. Det drejer sig blandt andet om at tilbyde miljøvenlige produkter og services, når kunderne efterspørger dem. Tilmed vurderer små og mellemstore virksomheder i Danmark også, at disse aktiviteter har en positiv eller meget positiv påvirkning på virksomhedens omkostninger, evne til at tiltrække og fastholde kunder, reduktion af ressourceforbrug, samt virksomhedens generelle omdømme.

Et positivt omdømme er guld værd for din virksomhed, især hvis den kan differentiere dig fra dine konkurrenter. Det kan tiltrække de gode medarbejdere, da motivation og arbejdsglæde ofte hænger sammen med den stolthed der kommer af at arbejde for en virksomhed, hvor tingene er i orden. Netop det kan arbejdet med social ansvarlighed hjælpe dig med.

I virkeligheden går social ansvarlighed og miljøhensyn fint sammen med mange virksomheders indsats for at skabe værdi for kunderne og virksomhedens interessenter.

Vi ønsker at støtte vores medlemmer i at håndtere miljø og social ansvarlighed ud fra tre dimensioner:

  1. Støtte medlemsvirksomheder i, hvordan de skal arbejde med at skabe forretning med de muligheder der ligger inden for miljø og social ansvarlighed
  2. Arbejde politisk med at skabe de rette rammevilkår så virksomhedernes indsats skaber forretningsværdi
  3. Profilere vores medlemmer og branchens indsats på området