Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er værdiskabende for din virksomhed

Vi har gennem en lang årrække fungeret som autoriseret arbejdsmiljørådgiver i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om godkendelse af arbejdsmiljørådgivere. Det er et stort kvalitetsstempel, som giver vores medlemmer en tryghed ved samarbejdet med os.

Samarbejdet med vores kunder er handlekraftigt, relevant og altid målrettet på at sikre, at de er på forkant med arbejdsmiljøet og miljøarbejdet – såvel administrativt, som materielt. Vi opbygger denne samarbejdsform gennem et tæt samarbejde mellem en fast tilknyttet konsulent fra ABAS Miljøservice og kunderne.

Det er vores mål, at vi gennem rådgivning, dialog og samarbejde, samt vores store faglig kompetence, giver den enkelte kunde et udbytte, så arbejdsmiljø og miljø er en investering for såvel ansatte, kunder og de økonomiske resultater og dermed den specifikke medlemsvirksomheds fremtid.

Vores Hovedpunkter

Arbejdsmiljøledelse/styring

Miljøledelse

Ventilation

Indeklima

Støj og akustik

Maskinsikkerhed

Lys

Værnemidler

Kemisk arbejdsmiljø

Ulykker og beredskab

Ledelse og trivsel

Sundhedsfremme og helbred