Totalløsninger

Ét totalsystem – Flere fordele

ABAS Miljøservice er det naturlige valg, når du har brug for en skræddersyet totalløsning for din virksomheds affaldshåndtering. Vi har specialiseret os i fleksible løsninger til autobranchen, når det gælder indsamling og genanvendelse af materialer. I kraft af vores samarbejdsaftaler kan vi tilbyde dig en bred vifte af ydelser, så du får alle de ydelser, som du har brug for af samme partner. Med andre ord, kan vi lave en totalløsning, som kommer omkring alt du har brug for, og som sikrer dine og miljøets interesser bedst muligt.

Hovedelementet i en totalløsning er et fleksibelt containersystem, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Systemet dækker alle flydende og faste affaldsfraktioner, og er nemt at håndtere for alle virksomheder – små såvel som store.

Vores sidste skud på stammen er IT-systemet E-Miljø, som gør det muligt for jer, at få styring på jeres miljø og arbejdsmiljø. Derudover indlæses jeres affaldsdata (affaldsstrømme, materiel, mængder, etc.) automatisk i systemet, så I nemt kan bestille tømning af jeres specifikke materiel, have det store overblik over jeres affaldsstrømme, samt arbejde med data ud fra rådata og visuelle diagrammer.

Fremtidssikring af din virksomhed og miljøet

For autobranchen er affaldshåndtering en stor del af den daglige drift – og ikke mindst en væsentlig del af virksomhedens ansigt udadtil. Derfor er det oplagt, at branchen selv tager ansvar for indsamling og destruktion af miljøforurenende og genanvendelige materialer. Det er vores fælles miljø, og alle må tage deres del af ansvaret.

Vores totalsystem sikrer, at alle typer affald bortskaffes uden gener for omgivelser og natur. Derudover er det med til at fremtidssikre din virksomhed i forhold til både internationale og nationale miljølovgivninger, samt de lokale regulativer, og ikke mindst virksomhedens egne ønsker og krav.

Med et tilbud om en totalløsning fra ABAS Miljøservice har den enkelte medlemsvirksomhed mulighed for at opnå en bedre økonomi. Vi samarbejder med en række genvindingsvirksom- heder, der sikrer de bedste priser for branchens rest- og affaldsprodukter, samt maksimal genanvendelse af det indsamlede materiale.

Vi arbejder ud fra en vision om, at flest mulige ressourcer i affaldet skal genanvendes. Derfor arbejder vi også løbende på at forbedre genbrug og sortering af vores medlemmers affald, og på at sikre, at så meget som muligt bliver genbrugt og behandlet forsvarligt.


 

Så nemt er det for ABAS Miljøservice medlemmerne