Modul: Affald

E-Miljø skaber et komplet og detaljeret overblik over jeres affaldsproduktion og affaldsstrømme

Affald er en stor og daglig del af arbejdet for autobranchen. I forhold til affaldsbekendtgørelsen, og derfor den danske lovgivning, skal virksomheder registrere sine affaldsstrømme. E-Miljøs affaldsmodul skaber et komplet og detaljeret overblik over jeres affaldsproduktion.

E-Miljø registrerer automatisk dine containere, tanke og andet affaldsmateriel, samt tilhørende fraktioner og statistikker på indhentning deraf, hvis I får afhentet affald hos ABAS Miljøservice. Ved brug af andre partnere inden for håndtering af affald kan I nemt og enkelt selv registrere jeres materiel, fraktioner og affaldsstrømme, samt generere statistikker på indhentning deraf.

IT-systemet hjælper din virksomhed med affaldsstyring, og samler alle oplysninger om din virksomheds affaldshåndtering på et sted. Her er der altid mulighed for at få et detaljeret overblik over status og historik, samt trække statistiske data via statistikker og grafik, hvilket gør det nemt for jer at evaluere affaldsproduktionen i jeres virksomhed.

Nu gør E-Miljø også jeres bestilling af affaldstømning nemmere end nogensinde før. Med et enkelt klik kan I nu bestille tømning af jeres specifikke materiel og fraktioner, som kommunikeres direkte til ABAS Miljøservice, eller linkes over til jeres øvrige samarbejdspartnere, som skal håndtere jeres affald. Det vil spare jer tid og ressourcer.

 

Materiel

Hvis du får håndteret dit affald af ABAS Miljøservice vil jeres materiel og tilknyttede fraktioner automatisk være registreret her. Bruger du til gengæld eksterne samarbejdspartnere på området, eller har du materiel ud over det i gennem ABAS Miljøservice, så skal du selv registrere jeres materiel og tilknyttede fraktioner.

Affaldsstatistik

I dette modul kan du se statistik over jeres afhentede fraktioner. Automatisk vil disse være registreret, hvis du får afhentet affald af ABAS Miljøservice - også historiske tal. Bruger du til gengæld eksterne samarbejdspartnere på området, så skal du selv registrere jeres affaldsdata. Dette gøres med ganske få klik, og kan visuelt give jer et overblik over jeres affaldsstrømme.

Konsulenter

Både når det gælder E-Miljø og jeres affaldshåndtering, så har I specifikke konsulenter tilknyttet. Dette modul gør det muligt for jer nemt og enkelt at finde kontaktdata på den specifikke konsulent, som hører til i jeres område. Derudover, er der en kontaktformular, hvor I direkte fra IT-systemet kan skrive til den tilknyttede konsulent.

Bestil Tømning

Ud fra det materiel, som I har i jeres forretning, så kan du her bestille tømning deraf via en simpel aftjekning med ganske få klik. Får du afhentet affald af ABAS Miljøservice, så vil din bestilling af tømning gå direkte ind i vores system, og du slipper for at skrive en e-mail eller ringe til kontoret. IT-systemet klarer i stedet det hele for dig. Bruger du en anden affaldspartner, så vil din bestilling linke direkte over til din leverandør, hvorved du skal færdiggøre din bestilling af tømning.