Modul: Arbejdsmiljø – To Do

Arbejdsmiljø er af stor vigtighed for enhver arbejdsplads. E-Miljø vil hjælpe dig med at generere, analysere og arbejde med arbejdsmiljø resultaterne i din virksomhed

Arbejdsmiljø er af stor vigtighed for enhver arbejdsplads. E-Miljø vil hjælpe dig med at generere, analysere og arbejde med arbejdsmiljø resultaterne i din virksomhed.

Med dette modul får du direkte adgang til viden, værktøjer og funktioner, som hjælper dig med at håndtere og forbedre arbejdsmiljøet i din virksomhed. Alt er samlet ét sted og tilpasset til dine behov.

Der er mange ting autobranchen skal have styr på, når det gælder arbejdsmiljø. Uanset om du er et lille værksted eller en stor koncern, så gælder en række vigtige regler og krav. E-Miljø indeholder disse seks arbejdsmiljø-værktøjer:

Arbejdsmiljøorganisation

I dette modul kan du oprette og vedligeholde en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i forhold til de gældende love og regler, så dette overholdes, og I har jeres arbejde med arbejdsmiljø på det rene passende til den størrelse organisation I har. Samtidig, kan du oprette en arbejdsmiljøgruppe, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder for AMO'en, samt holde dette ved lige. Dette værktøj gør det nemt og overskueligt at arbejde med disse elementer. Derudover giver det også et hurtigt og godt overblik over jeres arbejdsmiljøorganisation.

Årlig Arbejdsmiljødrøftelse

Her kan du vurdere de arbejdsmiljøpåvirkninger, som finder sted i din virksomhed. På den måde, kan du kortlægge påvirkninger ud fra de aktuelle arbejdsområder, så I kan lave en sammenhængende arbejdsmiljødrøftelse. Dette værktøj gør det ekstremt håndterbart og praktisk at arbejde med arbejdsmiljødrøftelser, som ellers tit bliver set som et abstrakt og ressourcetungt gøremål. Nu er det i stedet nemt og ligetil for jer at få styr på dette. For at gøre modulet til en endnu større hjælp for jer er der tilknyttet branchespecifikke skabeloner, og modulet arbejder tilmed sammen med dine medarbejderes kalendere.

Lovpligtig Uddannelse

Under lovpligtige uddannelser kan du i forlængelse af de arbejdsområder og arbejdsopgaver som medarbejderne udfører, definere hvilke uddannelser de har eller bør have. Dette modul giver dig mulighed for at have styr på lovpligtige samt andre uddannelser, og skaber et overblik over de specifikke kompetencer, som virksomheden har tilknyttet. Ud over at være et værktøj, som kan samle alle de dokumenter I har vedrørende lovpligtige og andre uddannelser, kan det også bruges som et planlægningsværktøj til styring af dette med både integreret kalender- og alarmfunktion.

Arbejdsmiljøpolitikker

Virksomheder har i dag behov for at fastlægge retningslinjer for virksomhedens ageren. I dette modul kan du oprette og rette de politikker, som er gældende i din virksomhed. Dette modul giver dig mulighed for at have styr på lovpligtige samt andre politikker, og skaber et overblik over de specifikke politikker, som virksomheden har tilknyttet. Indledningsvist rummer E-Miljø nogle standard-skabeloner til at hjælpe jer godt i gang på området.

Sygefravær

Denne funktion gør det nemt for jer, at holde styr på virksomhedens sygefravær inddelt efter sygefraværstype, samt diagnosticere eventuelle udfald, som bør rettes op på. Dette modul giver dig mulighed for at have styr på virksomhedens sygefravær, og skaber overblik bl.a. via diagrammer for statistik på tværs af afdelinger, områder og/eller måneder og år. Når du vil have styr på jeres sygefravær, så kan du både starte fra den dag i starter med E-Miljø, men du kan også registrere sygefravær fra før systemet blev taget i brug, for at give det holistiske billede af virksomhedens trivsel.

Ulykker

Her kan du få overblik over de ulykker (samt nærvedulykker), som har fundet sted i din virksomhed. På den måde, står du frem som et godt eksempel for dine medarbejdere, da du har styr på dette, hvilket betyder meget i forhold til arbejdsulykker, så fejl og ulykker kan forebygges. Dette værktøj gør det nemt at få overblik over eventuelle ulykker, samt direkte link til indberetning af ulykker.