Produkttype: Andre Emballagetyper

Se nyhedsarkiv

Plastdunke

Plastdunke er særligt velegnede til flydende affald og transport af farligt gods. Den benyttes til opbevaring og transport af alle former for flydende affald.Godkendt af DTIOpfylder alle love og kravUnder løbende… Læs mere »

Spændelågsfad (60 l)

Spændelågsfade er specielt velegnede til opsamling og bortskaffelse af farligt affald. Emballagen kan anvendes til næsten alle former for fast affald. Opfylder alle love og krav UN-godkendt De leveres… Læs mere »