ABAS Miljøservice sparer nyt bilhus for besvær

Bilhuset Nordsjælland slår d. 1. december dørene op i Helsingør. ABAS konsulent, Per Krarup, har hjulpet virksomheden med at møde kommunens krav og at optimere deres affaldsløsninger.

Per Falken (i midten), Kenneth Brunsholm (tv) og Michael Kanstrup (th) står stolte og glade i det nye store bilhus

Per Falken (i midten), Kenneth Brunsholm (tv) og Michael Kanstrup (th) står stolte og glade i det nye store bilhus

Per Falken fra Falken & Co, har sammen med Kenneth Brunsholm og Michael Kanstrup fra Helsingør Bilhus bygget det fælles 4000 kvadratmeter store bilhus i Helsingør. ABAS Miljøservice har i processen med etableringen af det nye bilhus, hjulpet med flere ting, ud over blot at løfte affaldsdelen.  ABAS har stået for kommunale ansøgninger og fritagelser, tegninger til ny miljøgård,
samt optimal miljørigtig håndtering af alle affaldsløsninger.

"I stedet for at aflægge et tilbud og lade mig opfinde den dybe tallerken, kom han med et præcis forslag på, hvilken løsning der kan lade sig gøre, og hvilke ting vi kan gøre for at fremme den profil, som vi ønsker os

Et godt og positivt samarbejde

Per Falken opsøgte ABAS Miljøservice for at søge rådgivning til hvad der skal gøres i forbindelse med etableringen af et nyt bilhus. ”Jeg har været nødt til at gå ud og søge hjælp al verdens steder. Det er jo klart, i og med, at jeg ikke selv har gjort det her før, og ikke kender ret meget til de ting, som kommunen forlanger. På den måde, skulle jeg have fat i nogle som vidste noget om det. Vi har i længere tid arbejdet sammen med ABAS Miljøservice, hvilket også var en medvirkende årsag til, at jeg kontaktede netop dem i vores situation, ” siger Per Falken. I mange år har Falken & Co. og ABAS Miljøservice haft et godt samarbejde, som har kørt flydende.” Når jeg kigger tilbage på det samarbejde, som vi har haft i gennem årene, så kan jeg understrege at det allerbedste er, at jeg knap nok lægger mærke til jer. I får tingene til at køre, og det er dejligt at have en usynlig samarbejdspartner, som gør arbejdet, som det skal gøres,” påpeger han. Derfor tænkte Per Falken, at dette samarbejde burde være grundlaget for miljøløsningen i det nye bilhus. Per Falken uddyber, ”Per Krarup (konsulent hos ABAS Miljøservice) har håndteret projektet rigtigt godt. I stedet for at aflægge et tilbud og lade mig opfinde den dybe tallerken, kom han med et præcis forslag på, hvilken løsning der kan lade sig gøre, og hvilke ting vi kan gøre for at fremme den profil, som vi ønsker os”. Det har været vigtigt for Bilhuset Nordsjælland at finde en løsning, som de på sigt kan få rigtig meget ud af, samt at det skal være nemt at bruge for alle i huset, både for mekanikere, såvel som alle andre. Ønsket var at optimere virksomheden til en så grøn profil som muligt.    

Det har været vigtigt, at få lavet en gennemtænkt løsning, som passer perfekt til det nye bilhus’ behov. ABAS Miljøservice har hjulpet med mange ting under denne proces ud over at løfte affaldsdelen, som selvfølgelig er deres kerneforretning. Det har været fremstående for Bilhuset Nordsjælland, at få indrettet en ordentlig miljøgård med de optimale affaldsløsninger, og samtidig at imødekomme alle kommunens krav om f.eks. spildevand, luftgener og støj, samt de forskellige bilmærkers designkrav. ABAS Miljøservice hjalp Bilhuset Nordsjælland med kommunale ansøgninger og fritagelser, tegninger til ny miljøgård, samt forslag til optimal miljørigtig håndtering af alle affaldsfraktioner. Samarbejdet betegner Per Falken som både hurtigt og smidigt.

Den grønne profil

Bilhuset har fokuseret på at de grønne løsninger skulle være knudepunktet i gennem hele processen, fra byggeri til arbejdsgangene derefter. ”Det som vi især har kigget på er hvordan vi kan håndtere det affald der kommer, altså hvordan vi nemmest kan komme af med det, og hvordan vi kan sortere det bedst muligt,” siger Per Falken om den praktiske del af miljøløsningen. Han uddyber forsat, ”Jeg vil gerne have en virksomhed, hvor jeg opdrager mine folk til at skille tingene ad og lægger dem de rigtige steder. For det første for miljøets skyld, for det andet fordi det kan betale sig rent økonomisk, at have fokus på optimal genanvendelse”. Dette er tankegangen bag det nye bilhus. Hvor bilhuset vil gøre tingene rigtigt, ansvarligt og økonomisk forsvarligt, da de får penge for de fraktioner, som der er penge i og samtidig hjælper med at genanvende mere. ”Nu hvor vi bygger nyt hus, har vi mulighed for at indrette vores hus efter hvad der er vigtigt for os. Her er den grønne omstilling meget vigtigt for os. Hvilket vi jo også ser at f.eks. vores kunder og producenter forlanger af os. Bilforretningen har et stort ansvar for at forfølge idéen om den grønne profil fra producent til hver enkelt medarbejder,” fortæller Per Falken.      
De seneste år har der været et øget fokus på at drive grønne virksomheder, og autobranchen skal fremadrettet, for at øge genanvendelsen, sortere mere affald. Generelt er det den grønne bølge der er ved at brede sig i branchen, og det er med at ride med på den bølge. På den måde, investerer Bilhuset Nordsjælland i sig selv og i en samfundsomstilling, der ikke kun gavner dem, men hele samfundet.   

ABAS Miljøservice anbefaler, at kunder der, som Bilhuset Nordsjælland, har brug for en ny affaldsløsning, revision af eksisterende aftaler, eller information og rådgivning f.eks. vedrørende kommunale miljøforhold, kontakter vores konsulenter for at finde en løsning, som passer præcis til deres virksomhed og deres behov.