Et tilbageblik på ABAS Miljøservices generalforsamling 2018

Fredag d. 23. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i ABAS Miljøservice.


Kort og godt

  • Årsregnskab 2017 blev godkendt
  • Budget 2018 blev godkendt
  • Der skal forsat fokuseres på udbredelsen af miljøstyringssystemet E-Miljø
  • Der var ingen indkommende forslag til behandling

 

Udviklingen af E-Miljø

ABAS Miljøservice har opfundet IT-systemet, E-Miljø, til at hjælpe autobranchen med at få styr på alle de problematikker, som branchen møder når det gælder miljø og arbejdsmiljø. Dette har været en stor satsning for os, og skal ses som værende det fremtidige forretningsben for organisationen ud over håndteringen af affald i autobranchen.

I 2018 vil der blive arbejdet hårdt med den videre udvikling af E-Miljø (E-Miljø 2.0, som vi kalder det). Denne nye version vil komme til at indeholde følgende moduler:

  • Energiovervågning
  • Kvalitetsstyring (ISO 9001, KS 2000, Eurogarant, m.fl.)
  • Miljøstyring (ISO 14001, KS 2000, Eurogarant, m.fl.)

 

Valg af bestyrelse

Peder Kallerup blev genvalgt til bestyrelsen. Derudover, har Lasse Jæger valgt at udtræde fra bestyrelsen efter flere års godt arbejde. Dennis Odgaard, indehaver og adm. direktør for Byens Bilpleje, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerede sig og forsætter med Hans-Jørgen Jørgensen som formand og Peder Kallerup som næstformand.

Der skal lyde et stort tak for flere års godt arbejde til Lasse Jæger, og samtidig vil vi også gerne byde Dennis Odgaard velkommen.

 

Bestyrelsen ser ud som følger:

Hans-Jørgen Jørgensen, (Formand)

Peder Kallerup (Næstformand)

Bjarne Nielsen (Bestyrelsesmedlem – Udpeget af AutoBranchen Danmark)

Steffen Amdi Pedersen (Bestyrelsesmedlem – Udpeget af Dansk Bilbrancheråd)

Jørgen C. Jensen (Bestyrelsesmedlem)

Dennis Odgaard (Bestyrelsesmedlem)