Lancering af UFI-kode funktion i E-Miljø

Fra 2025 er det et lovkrav at alle virksomheder, der placerer et produkt på markedet, der er klassificeret for sundhedsrisici eller fysisk fare, skal mærkes med en Unik Formel Identifikator (UFI-kode) på etiketten.
UFI-koder fungerer som identifikationsnumre, der anvendes på produkter som indeholder farlige blandinger. Koderne er en del af EU’s reglement om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og er udviklet til at hjælpe med at identificere stoffer i en blanding.
Hvis en person kommer til skade ved brug af et kemiprodukt, kan sundhedsfagligt personale hurtigt og præcist identificere produktets kemiske blanding ved hjælp af UFI-koden, og hermed give den korrekte behandling hurtigt.

UFI-kode – hvad er det?
UFI-koden er en 16-tegns identifikator, designet til hurtigt at kunne identificere en kemisk sammensætning af et sundhedsfarligt produkt. De 16 tegn er delt ind i 4 grupper af 4 tegn, både bestående af tal og bogstaver (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).

Koden skal være synlig på kemi-produktet, og vil typisk være at finde i nærheden af produktets handels- eller mærkenavn, eller ved faremærkningerne og anvisningerne om anvendelse. Placeringen af koden kan variere fra produkt til produkt, men skal være placeret på produktets label.

Er der en faremærke-undtagelse?
Hovedreglen er, at der skal UFI-mærkning på produkter klassificeret for sundhedsrisici eller fysisk fare (altså produkter med CLP-mærkning). Dog er der nogle undtagelser. Disse er illustreret nedenfor.

Hvordan gør jeg i E-Miljø?
Eftersom UFI-koden har den store værdi i tilfælde af uheld, har vi valgt at gøre noget ekstra ud af den i vores kemimodul. Vi har udviklet en ny funktion, hvor UFI-koden fremgår under produktnavnet, såfremt det er mærket med et faremærke (dog foruden førnævnte undtagelser). Du kan finde UFI-koden på produktets etiket og i sikkerhedsdatabladet.
Når du opretter et produkt, er de lette at tilføje, og mangler du en UFI-kode i forhold til faremærkningen, vil det tydeligt fremgå med rød skrift under produktnavnet.
Du kan nemt selv tilføje UFI-koden til dit kemi-arkiv. Hvis du har nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte E-Miljø Supportafdelingen.

Vi er begejstrede over vores nyeste funktion, og håber I vil tage godt imod den.