Nye regler for affaldssortering

Nu er der nye regler for affaldssortering, der gælder alle virksomheder i Danmark.

Vi har nu fået organiseret de rigtige løsninger som matcher branchen bedst.

 

Virksomheder skal lave yderligere affaldssortering

En revideret affaldsbekendtgørelse sætter fokus på, at affald skal sorteres til genanvendelse i så stor en grad som muligt. Nu skal virksomheder også udsortere minimum 10 hovedaffaldsfraktioner.

Formålet er at øge genbrug og minimere mængden af affald der afbrændes.

I skal nu sortere i følgende hovedfraktioner:

Brændbart affald afskaffes som fraktion. Fremover hedder fraktionen restaffald og skal indeholde det, der ikke kan sorteres ud i de ovenstående fraktioner.

 

Hvad betyder det for din virksomhed?

ABAS har en løsning til alle affaldstyper. De forskellige løsninger kan sammensættes alt efter jeres behov.

Husk, at hvis du har værksted og bopæl på samme adresse, kan du benytte din private kommunale ordning til de nye fraktioner, der skal sorteres i.

Miljømyndighederne kan stille krav om dokumentation for, at I sorterer korrekt ved besøg på jeres virksomhed. Her skal I kunne dokumentere, at I har en aftale om behandling af de respektive fraktioner med en aktør registreret i affaldsregisteret, samt dokumentation af affaldsmængder for en given periode. ABAS er naturligvis registreret aktør og for at løse sidstnævnte dokumentationskrav kan E-Miljø hjælpe jer.

 

ABAS løsning

Det er blevet mere komplekst at få sorteret sit affald rigtigt.

Vi opfordrer derfor vores kunder til at få samlet alt affaldshåndtering hos ABAS.
Det giver overblikket og gør det nemmere at overholde reglerne og dokumentere det ved miljøtilsyn.

Vi vil tilbyde tre forskellige grundpakker som et tillæg til jeres eksisterende ABAS-løsning. Du kan således hurtigt komme i gang med at leve op til de nye regler.

Sorteringsvejledning for de enkelte fraktioner findes på hjemmesiden her.

 

Bestil tillægsløsning i forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse 

Hvis du allerede har styr på dit farlige affald, restaffald (tidl. brændbart), pap, jernskrot og dæk, har vi lavet en række grundpakker, der skal bestilles på vores hjemmeside.

Nedenfor kan du se detaljer og priser på vores forskellige grundpakker.

Pakke 1:
 • 240 l. minicontainer til madaffald
 • 1.100 l. minicontainer til mix af hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner og metalemballager
 • Startpakke tilsendt med sække til; papir, glas og tekstiler
            

 

 

Pakke 2:
 • 240 l. minicontainer til madaffald
 • 1.100 l. minicontainer til hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner og metalemballager
 • 240 l. minicontainer til glas
 • 240 l. minicontainer til papir
 • Startpakke tilsendt med sække til tekstiler

 

 

Pakke 3:

 • Individuel løsning
 • Du har allerede containere til nogle af de omhandlede fraktioner
 • Eller du ønsker beholdere i stedet for sække
 • Du vil blive kontaktet af ABAS

Hvis du finder ud af, at du har meget affald af nogle af de nye fraktioner, kan du efterfølgende bestille minicontainere i vores kundeservice.

For at kunne give jer den bedste og hurtigste service er det vigtigt, at I bestiller den løsning der passer jer bedst på knappen nedenfor.

Vi forventer, at opleve ekstra travlhed på kontoret grundet de nye regler, derfor vil vi gerne bede jer om at bestille løsningen online. Det vil være til stor hjælp for os.

På forhånd tak.