Substitution af farlig kemi i autobranchen

🚗 Substitution af farlig kemi i autobranchen er afgørende for vores sundhed, sikkerhed og miljø. Ved at erstatte skadelige stoffer og produkter med mindre skadelige alternativer kan vi skabe en positiv forandring💡

Substitution betyder erstatning. Det indebærer udskiftning af kemikalier, der er skadelige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer. Ifølge loven skal din arbejdsplads gennemføre og dokumentere substitution. Målet med substitution er grundlæggende at nedsætte den kemiske belastning af medarbejderne og miljøet.

I autobranchen kræver substitutionsarbejde i dag omfattende manuelt arbejde og ressourcer. Jo mere kompleks en substitutionsvurdering er, desto større er risikoen for uheldige beslutninger. Derfor er det vigtigt at have en klar proces og dokumentation.

I E-Miljø kan I nu vurdere jeres kemi og angive jeres vurdering af det enkelte kemiprodukt:

🟢 Produktet er mindst skadeligt for dig og miljøet

🟡 Produktet er mindre skadeligt for dig og miljøet

🔴 Produktet er meget skadeligt for dig og miljøet

Dermed kan I angive, hvorvidt om et produkt bør substitueres eller ej.

Hvorfor er substitution vigtigt? Farlige kemikalier og kemisk affald udgør en alvorlig trussel mod sundhed, sikkerhed og miljø. Vi bruger kemikalier i vores daglige liv, men samtidig fører øget anvendelse af kemikalier til negative konsekvenser. Rapporter viser stigende tilfælde af kræft, astma, allergier og hormonforstyrrelser. Kemikalier er til stede på de fleste arbejdspladser, og mange mennesker udsættes dagligt for farlige stoffer.

Som virksomhed i autobranchen kan du spille en vigtig rolle i at mindske de negative virkninger af kemikalier. Ved at engagere dig i substitutionsprocessen kan du reducere risici, beskytte medarbejdere og miljøet samt opnå bæredygtige fordele.

Substitution bidrager til EU-målene om et ikke-giftigt miljø og en cirkulær økonomi. Gradvis substitution af farlige stoffer er et af målene med REACH-godkendelsen, som er EUs forordning om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Der er flere fordele ved substitution udover risikoreduktion. Du kan spare penge på sikkerhedsforanstaltninger, affaldshåndtering og specialrutiner. Desuden kan substitution anvendes i markedsføringen af din virksomhed.

Når du foretager substitutionsbeslutninger, er der nogle fakta at huske på. Substitution kan ske ved at erstatte kemikalier, ændre fysisk form eller vælge sikrere arbejdsmetoder. Det er vigtigt at prioritere substituering af stoffer, der kan forårsage alvorlige skader. Vær opmærksom på Kandidatlisten og Godkendelseslisten (REACH bilag XIV).

 

👉 Du kan finde Kandidatlisten her: https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table

👉 Og Godkendelseslisten her: https://echa.europa.eu/da/authorisation-list