Vi er klar med efterårets datoer til Arbejdsmiljøuddannelsen til Autobranchen 👨‍🔧

Vi kan nu præsentere de nyeste datoer for den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelsen skræddersyet til autobranchen.
Det skræddersyede kursus har fået meget positiv respons. Kursisterne har været begejstrede for det praksisnære og relevante indhold, og vi er overbeviste om, at du og din virksomhed også vil være det.

 

Hvis din virksomhed har 10 ansatte eller flere, er det et krav, at I har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), der samarbejder om at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Både ledelsens udpegede repræsentant(er) og medarbejdervalgte repræsentant(er) skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Desværre er der stadig mange medarbejdere i autobranchen, der er en del af AMO'er, hvor kravet til den lovpligtige uddannelse er blevet overset. Hvad mange kan glemme er, at det kan føre til påbud og bøder, hvis Arbejdstilsynet besøger virksomheden og medarbejderen der er tilknyttet AMO'en ikke har taget uddannelsen.

 

 

 

 

Det 3-dages kursus afholdes på følgende datoer:

08. oktober 2024
09. oktober 2024
30. oktober 2024

 

Hvad kan du forvente af vores kursus?

Selvom strukturen på hovedparten af uddannelsen er lovpålagt og ens for alle, er vi stolte af at kunne tilbyde dig en oplevelse, der er unik for autobranchen. Vi forstår de udfordringer, din branche står over for, og HSE+ har derfor udviklet et kursustilbud, der er skræddersyet til netop disse udfordringer.

Vi har alle hørt om de kursusdage, hvor deltagerne er en broget forsamling fra vidt forskellige brancher - en pædagog fra en børnehave, en kantinemedarbejder, en landmand og en fra kommunens parkafdeling. Hos os kan du se frem til at tilbringe de tre kursusdage med dine egne branchefolk, hvor undervisningen tager udgangspunkt i de specifikke problemstillinger, I står over for.