Når Arbejdstilsynet kommer forbi

Som på alle andre arbejdspladser får autobranchen også besøg af Arbejdstilsynet fra tid til anden. Formålet med besøgene er at sikre et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø, ved at føre tilsyn og kontrollere, om virksomhederne overholder de lovpligtige retningslinjer og krav, der er i Danmark.

Fra 1. juli 2023 kommer Arbejdstilsynet uanmeldt på besøg hos de danske virksomheder – både store og små. Førhen kunne du forvente et varslingsbrev 1-12 måneder inden Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Denne varsling blev afskaffet i den nye arbejdsmiljøaftale (Arbejdsmiljøaftalen 2023-2026). Det er derfor vigtigt at få sat de mange krav og opgaver i kalenderen, såsom APV, arbejdsmiljødrøftelse, kemisk APV m.v., så din virksomhed altid er opdateret og klar til at få et besøg fra Arbejdstilsynet.

Sådan forløber et besøg fra Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet besøger dit værksted, bilhus eller anden type virksomhed, vil de bede dig om at tale med en repræsentant for ledelsen samt en arbejdsmiljørepræsentant.

De vil typisk bede om at se jeres arbejdspladsvurdering (APV) og en oversigt over arbejdsmiljøorganisationen. Derefter kan du forvente at de vil gå en tur rundt på arbejdspladsen for at se jeres fysiske rammer – de kigger på de forskellige lokationer, såsom værkstedsområderne, kontorafdelingen og de andre lokationer, virksomheden indeholder. De tilsynsførende vil muligvis bede om at tale med et par af medarbejderne og spørge ind il specifikke punkter i din virksomheds arbejdsmiljøarbejde f.eks. arbejdet med kemi, uddannelse og instruktion af medarbejdere, eftersyn og risici for ulykker og arbejdsmiljøproblemer m.v. Endeligt bliver der fulgt op på det samlede besøg og der afsluttes med en tilsynsrapport.

Vigtige emner for Arbejdstilsynet

Her er listet nogle af de centrale arbejdsmiljøopgaver din arbejdsplads skal have styr på:

➡️ Arbejdspladsvurdering (APV):
Skal laves mindst hvert 3. år, samt ved flytning og hvis der sker andre væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

➡️ Arbejdsmiljøorganisation (AMO):
Påkrævet for virksomheder med flere end 10 ansatte.

➡️ Arbejdsmiljøuddannelse
Medlemmer af AMO skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

➡️ Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Hvert år skal alle medlemmer af AMO tilbydes supplerende uddannelse (det kan være suppleringskurser i psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, ulykkesforebyggelse m.v.). Det er op til AMO-medlemmet om de vil tage imod tilbuddet, men arbejdsgiveren skal skriftligt kunne dokumentere, at der er givet et tilbud om supplerende uddannelse.

➡️ Dokumentation af lovpligtige uddannelser
Bevis for at de ansatte har de nødvendige lovpligtige uddannelser, som er relevant for deres arbejdsfunktion og -opgaver.

➡️ Sikkerhedsdatablade
Når I har kemiske produkter i virksomheden, er der krav til at I skal have en samlet liste over de farlige kemiske produkter med henvisning til de relevante sikkerhedsdatablade.

➡️ Kemisk risikovurdering og instruktion
I skal lave en kemisk APV (risikovurdering), hvis I arbejder med farlige kemiske produkter eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle. Du skal basere din oplæring og instruktion af de ansatte, der arbejder med kemi, ud fra den kemiske APV.

➡️ Dokumentation af eftersyn og service
De tekniske hjælpemidler, maskiner og udstyr, der er omfattet af kravet om regelmæssigt eftersyn og service, skal have fortaget et sådan eftersyn og det skal dokumenteres.

➡️ Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Arbejdsmiljødrøftelsen skal laves én gang årligt og handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i din virksomhed, hvordan samarbejdet er i jeres AMO og hvordan det skal tilrettelægges for det kommende år.

➡️ Skriftlig rygepolitik
Det er et krav for alle virksomheder i Danmark at de skal udarbejde en rygepolitik, der tager stilling til rygning på arbejdspladsen. Den skal være skriftlig og være tilgængelig for alle medarbejdere.

➡️ Whistleblowerordning
Påkrævet for virksomheder med over 50 medarbejdere.

Ovenstående liste er kun eksempler og Arbejdstilsynet kan sagtens komme ind på andre vigtige punkter, som I skal have styr på i jeres arbejde med miljø og arbejdsmiljø.

Afgørelser fra Arbejdstilsynet

Efter besøget får virksomheden besked om arbejdsmiljøet er i orden, eller om der er problemer. Ved væsentlige problemer gives et påbud med en frist for at rette problemet op. I grove tilfælde gives et straks påbud, som kræver øjeblikkelig handling. Ved påbud bør du forvente at Arbejdstilsynet aflægger et eller flere opfølgende kontrolbesøg for at sikre, at problemerne er blevet løst på en tilfredsstillende måde.

Svar til Arbejdstilsynet

Hvis din virksomhed har fået et påbud med frist, et straks påbud eller et forbud har du pligt til at meddele Arbejdstilsynet, hvordan I har løst arbejdsmiljøproblemet, der har udløst afgørelsen. For virksomheder med dansk CVR-nr. er det obligatorisk at anvende Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning ”Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI) til formålet.

Få hjælp til dit arbejdsmiljø

Er du klar til et besøg fra Arbejdstilsynet? Det kan virke overvældende at opfylde alle de lovkrav, der er til en arbejdsplads i dag.

E-Miljø er et IT-værktøj, der kan hjælpe dig med at holde styr på dokumentation og sikre at du er forberedt på tilsynsbesøg. Så kan du have ro i maven, når de tilsynsførende banker på døren.

Med E-Miljø kan du have et samlet overblik over dit arbejde indenfor miljø og arbejdsmiljø, sikre din virksomheds dokumentation, ud fra lette branchetilpassede skabeloner og tjeklister kan du få styr på jeres APV og handlingsplaner, arbejdsmiljødrøftelse, oprette alarmer til eftersyn af dit udstyr og meget, meget mere.

Vil du høre mere om E-Miljø og hvordan systemet nemt kan hjælpe dig? Udfyld formularen, og du vil blive kontaktet af én af vores dygtige E-Miljø konsulenter.

Vi glæder os til at hjælpe dig!