Basisopsætning

For at I oplever en let og nem opstart med E-Miljø, så vil vi gerne hjælpe jer så godt i gang med systemet som muligt.

Jeres tilknyttede E-Miljø konsulent besøger jer og foretager dataindsamling ved at gennemgå jeres virksomhed. Denne service sparer jer tid, og sikrer jer den bedste opstart med E-Miljø. På den måde kan vi oprette jer i systemet med alle basisdata på medarbejdere, eftersynsrapporter, kemiprodukter, m.v.

Efter den indledende basisopsætning håber vi, at kunne forberede jer bedst muligt til at påbegynde arbejdet med programmet. Det er dog vigtigt at huske, at E-Miljø kun er så omfangsrigt, som du gør det til. Systemet kan styre meget eller lidt - alt efter hvad jeres behov er.

Som bevis på jeres arbejde med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet, E-Miljø, så har I mulighed for at downloade et diplom, som beviser at I arbejder med:

  • Dokumentation for lovpligtige eftersyn af installationer, udstyr og værktøj
  • Overholdelse af uddannelses- og kompetencekrav
  • Dokumentation af det aktive arbejdsmiljøarbejde
  • Sikker håndtering og brug af kemi- og olieprodukter
  • Miljømæssig korrekt bortskaffelse og genbrug af farligt affald etc.

 

Basisopsætningen indeholder:

Virksomhedsopsætning

Opsætning af virksomhed, afdelinger og eventuelle områder
Registrering af medarbejdere og udsendelse af velkomstmails

 

Eftersyn af Udstyr

Nummerering / navngivning / placering af udstyr
Data på udstyr / eftersyn
Grundoprettelse af nuværende eftersyn

 

Arbejdsmiljø

Gennemgang af hvad værkstedet arbejder med (i samarbejde med ejer/leder/systemansvarlig)
Indlægning af kursusbeviser / uddannelser for de enkelte medarbejdere

 

Kemikalier

Registrering af kemikalier
ABAS opretter sikkerhedsdatablade (primært til leverandøropslag)

 

Affald

Hvis du har ABAS Miljøservice som partner på affaldsområdet, så sørger vi for, at jeres materiel fremgår i oversigten med korrekt frekvens for tømning.
Affaldsdata registreres automatisk for ABAS-medlemmer (også fra forhenværende år).