Modul: Kemikalier

E-Miljø bringer systematik ind i håndteringen af kemikalier i autobranchen

Hver dag bliver der arbejdet med mange kemikalier i autobranchen. Ifølge dansk lovgivning er der flere elementer som I skal have styr på i arbejdet med disse. Som minimum skal I have et sikkerhedsdatablad tilknyttet hvert enkelt kemisk produkt, samt udarbejde en (som minimum) 3. årig kemisk APV og kemiske instruktioner.

E-Miljø kan hjælpe din virksomhed med at holde styr på alle dine kemiske produkter, og bringer systematik ind i håndteringen af kemikalier i hverdagen, som autobranchen har behov for i forhold til at nedbringe skadelige påvirkninger, reducere risikoen for ulykker og vise et systematisk overblik over dette, som vil komme jer til gode både i jeres almindelige dagligdag, hvis uheldet skulle være ude og i tilfælde af tjek fra Arbejdstilsynet og andre fagfolk. Modulet er bygget op omkring et enkelt alarmsystem, baseret på farverne rød, gul eller grøn, som fortæller om, hvorvidt I har styr på de lovpligtige data vedrørende jeres kemikalier.

Nye lovkrav indenfor kemi-området skaber nye krav til jer der arbejder med kemikalier

Fra d. 1. juli 2019 frafaldt kravet om at virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning (APB), når der er farligt kemi på arbejdspladsen.

I stedet vil der blive sat øget fokus på, at sikre medarbejderne, der arbejder med farlig kemi gennem en jævnligt opdateret kemisk APV, effektiv oplæring og instruktion. I kan læse mere om de nye bekendtgørelser på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

E-Miljø vil naturligvis hjælpe jer med at få styr på dette så enkelt som muligt.