APV

APV – Få styr på de arbejdsmiljømæssige udfordringer

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV), også selvom der kun er én ansat. APV er et redskab, som du skal bruge til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø.

Det er ikke simpelt at udføre og vurdere en APV. Det kan kræve mange ressourcer, man kan være blind over for problematikker i arbejdsmiljøet, og det kan være svært for de ansatte, at give udtryk for deres oplevelser. Ved brug af vores nye IT-system, E-Miljø, bliver en ellers meget kompliceret proces med lovkrav, databehandling og metodeovervejelser gjort nem og overskuelig.

ABAS Miljøservice kan være din repræsentant, hvis du i forbindelse med et kommunalt tilsyn eller et besøg fra arbejdstilsynet ønsker bistand til at tolke deres krav eller til at tage dialogen med myndighederne. Derudover er ABAS Miljøservice certificeret arbejdsmiljørådgiver og kan hjælpe dig med påbud fra Arbejdstilsynet.