Kemikalier – Har du styr på de nyeste lovkrav?

Nye krav til arbejdet med isocyanater

Arbejdstilsynet har udstedt to nye bekendtgørelser til arbejdsmiljøfaglige uddannelser og arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Bekendtgørelserne trådte i kraft d. 15. april 2023 og gælder pr. 24. august 2023.

Ændringerne er lavet for at bringe de gældende regler om uddannelse ved arbejde med isocyanater på niveau med EU’s minimumskrav.

Siden 1978 har Arbejdstilsynet i Danmark haft krav om uddannelse ved arbejde med isocyanater. Uddannelsen har været en del af Epoxy-kurset som AMU skolerne afholder. Nu bliver der sat forstærket fokus på arbejdet med isocyanater.

Reglerne ændres på følgende områder:

◼️ Sænket vægtgrænse - flere blandinger vil blive omfattet  
EU-kravet betyder, at grænsen for hvornår produkter indeholdende monomere isocyanater omfattes af reglerne om uddannelse, sænkes fra 0,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.

◼️ Krav til tekst på emballagen   
Ifølge forordningen er der krav om, at emballagen på produkterne skal mærkes med følgende oplysning:  ”Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug”.

◼️ Personer der overvåger arbejdet med isocyanater - også omfattet  
De personer, der fysisk overvåger isocyanat-arbejdet, er også blevet omfattet af uddannelseskravet. Ved personer, der overvåger arbejdet med isocyanater, menes der de personer, der oplærer og instruerer de ansatte, der udfører arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn med arbejdet.  Uddannelsen skal være gennemført senest d. 24. august 2023.

◼️ Fornyet uddannelse hvert 5. år 
Der indføres krav om gentagelse af undervisningen mindst hvert 5. år. De personer, der allerede har gennemført uddannelsen, når de nye regler træder i kraft (d. 24. august 2023), skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er. Dette krav gælder også for personer, der overvåger arbejde med isocyanater.

◼️ Supplerings-kursus for visse anvendelser
Der indføres en én-dags suppleringsuddannelse for personer, der udfører og overvåger isocyanat-arbejde, hvor arbejdsopgaverne indebærer en øget risiko for udsættelse. Den supplerende uddannelse skal være gennemført senest d. 24. august 2023.

Du kan læse mere om de nye krav her:
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/arbejde-med-farlig-kemi/epoxy-og-isocyanatholdige-produkter/uddannelse-ved-arbejde-med-isocyanater/

I forbindelse med at de nye lovkrav trådte i kraft pr. 15. april er E-Miljø blevet opdateret!